Betingelser

Vaksine og ormekur

Før oppholdet må katten være vaksinert, og vaksinen må være tatt i løpet av de siste 12 måneder, og minst 2 uker før levering. Dette er for at vaksinen skal ha effekt og beskytte mot sykdommer. Vaksine dekker ikke 100 %, så noen katter kan likevel få symptomer på f.eks. katteinfluensa, men vesentlig mildere enn for ikke-vaksinerte katter.

Helsebok/vaksinasjonsdokumenter må medbringes, og denne følger katten under oppholdet. Vi forbeholder oss retten til å avvise katten dersom det ikke kan vises til gyldig vaksine. Tidspunkt for forrige vaksine trenger vi til bookingsystemet.

Ormekur og flåttmiddel anbefales for alle katter. Spør gjerne veterinær/dyreklinikk til råds.

• • •

Helse og sykdom

Alle katter må være ved god helse ved ankomst. Vi påtar oss vanligvis ikke å pleie syke eller nyopererte katter. Går den på medisiner, gir vi dette etter avtale med eier.

Vi tar ikke imot ukastrerte, voksne hannkatter, og hannkatter eldre enn 7 måneder må være kastrert.

Hvis en hunnkatt ikke er sterilisert, må vi ha beskjed om det, slik at vi kan ta forholdsregler. Disse plasseres vanligvis i en egen avdeling, i tilfelle det er ukastrerte unge hanner her samtidig. I høysesongen kan det være vi ikke kan ta imot usteriliserte hunnkatter, det kommer an på om det er plass i den lille avdelingen.

Vi gir kvalitetsfôr fra Royal Canin av typen Sterilized. Katter under 1 år får Royal Canin Kitten.

Hvis katten din skal ha spesialfôr, må dette medbringes, men det gis ikke avslag i prisen for dette, siden det skaper ekstra arbeid for oss.

Hvis en katt blir syk under oppholdet, rådfører vi oss med veterinær, og får katten undersøkt hvis det er nødvendig. Vi har tett kontakt med Bergen Katteklinikk, dyreklinikken i Jekteviken 5, som har spesialisert seg på katter. Veterinærkostnader dekkes av eier, og vi tar kontakt med eier så snart som mulig. I situasjoner med sykdom kan det påbeløpe seg kostnader i forbindelse med kjøring til veterinær.

Skulle katten din vise tegn til sykdom de første dagene etter hjemkomst, ønsker vi å bli informert om det, slik at vi kan ta forholdsregler for våre andre gjester.

• • •

Trivsel

Alle kattene får sitt eget bur, og som hovedregel står døren åpen slik at de er frie til å bevege seg i fellesområdene sammen med de andre. Det finnes steder de kan trekke seg tilbake.

De fleste går fint sammen i gruppen, fordi ingen har revir og alle er på nøytral grunn. Noen vil likevel savne sine vante omgivelser og være reserverte, misfornøyde eller engstelige. Vi ser an hver katts behov, og gjør vårt beste for at alle skal få et godt opphold.

De aller fleste kattene går fritt og får et kjekt og innholdsrikt opphold, men for noen katter hender det at det ikke løsner før på slutten av oppholdet, eller før opphold nummer to eller tre. På lengre opphold vil de aller fleste kattene bli fortrolige med stedet og bli trygge nok til å være ute.

Vi sørger for alt katten din trenger av mat, dokasse og teppe, men ta gjerne med et teppe, pute, liten seng eller lignende som katten bruker hjemme, så den har noe som er kjent.

• • •

Avbestilling og endring av varighet

Lavsesong (hele året, unntatt påskeferie, sommerferie og juleferie):
Opphold kan avbestilles senest 24 timer før ankomst. Etter det må 50 % av bestilt opphold betales.

Høysesong (se under):
Opphold kan avbestilles senest 7 dager før ankomstdato.
Ved avbestilling mindre enn 7 dager før avtalt ankomst må 50 % av oppholdet betales, fordi vi må si nei til andre når det er fullt, og kan ikke fylle plassen på så kort varsel. Vi ber likevel om at man gir beskjed så snart som mulig ved endringer/avbestilling, slik at andre kan få plass.

Høysesong er:
Sommerferie: 15. juni til 15. august
Juleferie: 20. desember til 2. januar
Påskeferie: Fredagen før palmesøndag til 2. påskedag

Om katten leveres senere eller hentes tidligere enn avtalt, gis det ikke avslag i pris, fordi plassen er holdt av og vi kan ha sagt nei til andre i den perioden. Det går fint å hente katten tidligere, men den bestilte perioden må betales.

Avbestilling/endring gjøres skriftlig til post@bergenkattepensjonat.no

• • •

Ansvar

Katten er her på eiers risiko. Sykdom og skader kan oppstå uansett hvor katten er, og det gjelder også på kattepensjonat.

Bergen Kattepensjonat kan ikke holdes ansvarlig dersom katten blir syk, skadet, invalid, dør, eller på annen måte får varig mén som følge av forhold som har oppstått før, under eller etter oppholdet på kattepensjonatet.

Videre påtar Bergen Kattepensjonat seg ikke ansvaret for tredjeparts handlinger som fører til tap av katten, eller skade på katten. Våre fasiliteter ligger på privat grunn, og uvedkommende har ingen adgang uten vår godkjenning og uten at vi er tilstede. Brudd på dette kan medføre erstatningsansvar for eventuelle skader eller tap.

• • •

Annet

Bilder: Under oppholdet vil vi kunne ta bilder av katten som vi publiserer på Facebook, Instagram, nettside, og lignende. Vi forbeholder oss retten til å bruke bildene fritt, og katteeier kan også bruke bilder av sine katter som vi har tatt.
Gi beskjed om dere ikke ønsker dette.

Private eiendeler: Katteeier står selv ansvarlig for eventuelle eiendeler katten har med seg, og vi kan ikke holdes ansvarlig for tap eller skader på disse. Som regel vasker vi ikke medbrakte tepper o.l. Gjenglemte gjenstander oppbevares, og kan hentes etter avtale.